PROIECTUL ”Biomass – the Green Business”

Una din cele mai bune optiuni de care Regiunea Centru dispune pentru a produce energie, având în vedere disponibilitatea materialului, este biomasa lemnoasă.

a1 Sursele sunt nenumărate: pe terenurile agricole rămase în paragină se pot planta plante energetice, există deșeuri lemnoase în păduri şi în albiile pârâurilor, şi o cantitate importantă de deşeuri lemnoase provenită din industria lemnului şi din zona urbană.

Producerea de biomasă nu reprezintă doar o resursă de energie regenerabilă ci şi o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea rurală durabilă.

Biomasa este o sursă de materie valorificabilă pe tot parcursul anului, iar energia provenită este disponibilă permanent. Pe lângă avantajele de natură energetică, reprezinta beneficii şi din punct de vedere al protecţiei mediului, asigurându-se o igienizare a teritoriilor, concomitent cu producerea unei cantităţi semnificative de energie curată. Sectorul biomasei lemnoase oferă posibilități pentru crearea de locuri de muncă ”verzi” la nivel local pentru colectare, preparare şi livrare de materiale utilizabile.a2

În zona noastră, în Curbura Carpaţilor testăm deja aceste oportunităţi, avem plantaţii de salcie energetică, care pot fi un exemplu de studiat pentru antreprenori din alte zone ale ţării.

a3Totodată, datorită specificului zonei, sunt exploatări forestiere şi avem deşeuri lemnoase sau rumeguş din belşug.

Da4ar nu în ultimul rând, există realizări și în domeniul centralelor de încălzire pe biomasă (o seră de flori, un operator local de salubritate, un incubator de afaceri îşi încălzesc sediile cu centrale pe biomasă).

 

 

Totodată, biomasa lemnoasă reprezintă o posibilitate pentru cercetare și inovare. Realizarea acestor cercetări este posibilă prin conlucrarea instituțiilor de cercetare cu firmele care sunt în lanțul valoric, începând de la sursele de biomasa până la producția de biomasă, respectiv valorificarea acestui tip de energie regenerabilă.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.